طراحی و اجرای سیستم ها :

 

تعریف فرایند های کاری در بخشهای ، بازرگانی ، صنعتی و نیروی انسانی و همچنین بررسی مسیرهای

کار در یک سازمان بخصوص سازمانهایی که هر واحد به صورت جزیره ای فعالیت میکنند به طوریکه

اطلاعات خروجی از هر واحد به طور مجزا به مدیریت رسیده و مدیریت پیوستگی مناسب بین اطلاعات

را نداشته ، بنابر این فرایند تصمیم گیری دچار اشکال میشود. این شرکت جزو معدود شرکتها در ایران

می باشد که خدمات خود را نه تنها به صورت تک سیستم بلکه به صورت total system ارائه می نماید.

به طور مثال شرکتی از وضعیت اطلاعات خروجی و گزارشهای خود از واحد مالی و بازرگانی رضایت ندارد .

پس از بررسی وضیعت داخلی اقدام به شناسایی گلوگها نموده و راهکارهای اجرایی ارائه می گردد سپس اقدام

به پیاده سازی و اصلاح ساختار واحدها می شود . همچنین پیدا کردن و رفع گلوگاهها ، اصلاح ساختار فرایند تولید

و کنترل کیفیت از دیگر خدمات این شرکت می باشد .

 

 

 

خدمات مالی و مالیاتی :

 

از دیگر خدمات قابل ارائه توسط شرکت سامان اندیش مدیریت ، خدمات مالی شامل ارائه مشاوره مالی

جهت بهبود وضعیت سازمان ، ایجاد یا اصلاح ساختار عملیات مالی و حسابداری بر اساس استاندارد ها

و بنا به نیاز عملیات سازمان ، بررسی و رفع مشکلات مالیاتی و ارزش افزوده توسط مشاوران مالیاتی

و ارائه خدمات پرونده های مالیاتی و تهیه لوایح و دفاع مالیاتی می باشد . همچنین با انتخاب پرسنل

حسابداری کارشناسان ارشد و مدیران مالی میتوان در بهبود وضعیت واحد حسابداری مساعدت نمود.

 

 

 

خدمات مشاوره مدیریت :

 

از جمله خدمات تخصصی این شرکت ، ارائه خدمات مشاوره به مدیریت سازمان در بحثهای

استراتژی ، اهداف بلند مدت ، سرمایه گذاری و همچنین ارائه راهکار در شرایط بحرانی و

ارائه مشاوره جهت  معرفی هرچه بیشتر محصولات و خدمات شرکت و نیز مشاوره در جهت

 برنامه ریزی و گسترش فعالیت سازمان می باشد.