این شرکت با بیش از یازده سال سابقه در زمینه مشاوره و طراحی سیستم های زیر فعالیت می نماید :

 

  خدمات مشاوره در زمینه اصلاح ساختار ، طراحی فرآیند و تدوین برنامه های مالی و حسابداری ، طراحی و ایجاد کدینگ مناسب ، اعزام نیروی انسانی متناسب

  جهت امور حسابداری و نظارت مستمر بر این امور ، تدوین آیین نامه های مالی جهت پیشبرد بهتر اهداف و ارائه راهکارهای مناسب جهت ثبت دفاتر قانونی و

  تنظیم اظهارنامه های مالیات بر درآمد و ارزش افزوده.

 

 

 

 

  خدمات مشاوره در زمینه اصلاح ساختار ، طراحی فرایند و تدوین برنامه های بازرگانی ، روشهای خرید و فروش متناسب با در نظر گرفتن ساختار شرکتها و بازار

  روشها و آیین نامه های انبارداری ، نحوه فعالیت ، تبلیغات و بازاریابی بنا به موقعیت ، آموزش پرسنل بازاریابی و فروش همگام با سیاستهای سازمان و درنهایت

  تدوین روشهای مناسب ارائه و دریافت اطلاعات با واحد حسابداری.

 

 

 

 

 

 

  خدمات مشاوره در زمینه اصلاح ساختار ، طراحی فرایند و تدوین برنامه های تولید ، روشهای کنترل کیفیت ، اصلاح خط تولید ، اصلاح چیدمان و طراحی ماشین

  آلات (Layout) رفع گلوگاهها (Bottle neck) ، تدوین فرمها و جداول شامل اطلاعات تولید قابل بهره برداری در واحد های حسابداری و بازرگانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خدمات مشاوره در زمینه های اصلاح ساختار وتدوین آیین نامه ها و روشهای عملیاتی اداری و کارگزینی ، مسائل کارگری ، نحوه ی ارتباط مطلوب با سازمانهای

  تامین اجتماعی و اداره کار ، ارائه راهکار در زمینه تدوین قرارداد های کارگری و مشاوره ای و نیز تدوین ساختار سازمانی ، شرح وظایف و چارت سازمانی بر

  اساس روشی نظام مند (Systematic) بر اساس حوزه های کلان فعالیت های سازمان (Functional Area) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات مشاوره مدیریت در زمینه های مختلف و همچنین مهندسی مجدد (Reengineering) ، خدمات روانشناسی و مشاوره در زمینه روانشناسی کار ،

  روانشناسی محیطی و اخذ تست های شغلی و شخصیتی جهت آگاهی بیشتر مدیریت از زوایای پرسنل خود و طراحی نظام های برنامه ریزی و نظارت .